Arkiv

Storken är välkommen till Bengtemölla!

Storkredet är på plats högt uppe på backen ovanför ladan. Som framgår av fotot är det en rejäl konstruktion som skall tåla starka vindar.

Det kan dröja innan någon stork väljer att bosätta sig på Bengtemölla – ja, upp till flera år.

Vi hoppas dock på en snabb bosättning då det ofta syns storkar på åkrarna kring Bengtemölla. Dessutom finns det gott om våtmarker runt gården.

Aktiviteten sker i samarbete med Storkprojektet i Skåne som drivs av Naturskyddsföreningen i Skåne och Skånes Ornitologiska förening.

Vi Tackar!

Hembygdsföreningen Bengtemölla Gårds Vänner riktar ett stort och hjärtligt tack till Österlens Kraft som sponsrar oss med 5 000:-.
Ett viktigt mål för föreningen är att till barn och unga, men även allmänheten, förmedla hur det gick till förr i tiden på kvarngården Bengtemölla. För detta syfte kommer sponsorbidraget väl till pass och är ett viktigt bidrag till vår verksamhet.

Ladan på Bengtemölla återfår nu sitt ursprungliga utseende

Ladan på Bengtemölla är från första början uppförd i slutet av 1700-talet men har sedan dess byggts om och förändrats ett par gånger.
Senast i mitten av 1900-talet sänktes taket vilket ledde till att byggnaden fick alldeles felaktiga proportioner. Tidigare foton visar att takresningen var densamma som Undantagslängan mitt emot.
Nu påbörjas arbetet med att åter resa taket som kommer att återge byggnaden dess rätta proportioner.
Idag används inte ladans stora utrymmen till att lagra halm och utsäde,  utan som festlokal för bröllop och andra arrangemang, i regi av Brösarps Gästgifveri.
Därföt kommer interiören att anpassas efter dessa ändamål och kommer att bli en unik, vacker lokal med en fantastisk rymdkänsla. Arbetena beräknas vara klara i slutet av november. Gårdens ägare, Anders Cederberg, står för förändringen och Hembygdsföreningen Bengtemölla Gårds Vänner välkomnar ombyggnaden som kommer att öka intresset för fest och arrangemang och därmed antalet besökare på Bengtemölla kvarngård.
Vi återkommer när arbetet är klart.
Inlagd 220928

Vad har Bengtemölla genom århundrandena  betytt för bygden?

Från åker till bröd.
Barn och ungdomsaktivitet på Bengtemölla!
Samtal med rektor och lärare på Brösarps Skola har lett till at vi tidigare i år beslutade att starta ett projekt för barn och ungdomar. Målet är att på ett pedagogiskt sätt beskriva vad kulturarvet Bengtemölla och vad kvarngården genom århundradena betytt för bygden. Men även praktiskt beskriva kvarnens funktion.
Förutom skolor är vår ambition att även knyta Scoutrörelsen och Kyrkns barn/ungdomsverksamhet till prijektet. Anpassat till målgruppen kommer informationsmaterial att tagas fram.
Sparbanken Syds fond har beviljat ett bidrag på 10 000:- till projektet vilket föreningen är mycket tacksamma för.
Mer info kring projektet kommer till hösten.
Inlagd 220615

Bengtemölla i Församlingsbladet AMOS

I senaste numret av Brösarp-Tranås Församlingsblad AMOS uppmärksammades Bengtemölla genom en artikel skriven av församlingens präst, Åsa Modin.
Artikeln är baserad på en intervju med Anders Cederberg, Bengtemöllas ägare och Sven Persson, vänföreningens grundare.
Från föreningen uppskattar vi att få information om Kulturarvet Bengtemölla till en bred läsekrets och tackar Åsa Modin för initiativet.
Inlagd 220615

Julstök på Bengtemölla

Nu slår Knut julen ut samtidigt som en ny smittvåg oroar oss och kanske ytterligare lägger hinde i vägen för vårt föreningsarbete.
Förhoppningsvis är denna smittvåg snabtt övergående och inte ställa till större skada.

Före jul arrangerades traditionsenligt julmarknad på Bengtemölla vilken blev välbesökt. Det är endast lokala utställare som ställer ut olika ting som tillverkas runt i bygden. Vårt lokala Kafe Smulan serverar kaffe och säljer bröd och bullar. Tomten finns på plats. Varm korv kan köpas och musikunderhållning bjuds det även på.
Med andra ord en omtyckt och trevlig tradition.
Inlagd 220113

Boksläpp lördagen den 29 augusti 2020 på Bengtemölla

Ovan ser du foto från bokslåppet av boken Bengtemöllas historia. Efter flera dagars regn och åska klarnade det upp under lördagen och vi kunde samlas utomhus på Bengtemöllas gårdsplan. Bokens författare Sven Persson berättade om sitt arbete med boken varefter han handgripligen släppte boken till marken vilket applåderades av de besökande.
Glädjande noterades att Skånes Hembygdsförbund representerades av Ingmar Melin som höll ett kort tal till författaren där han menade att boken var ett värdefullt dokument kopplat till kulturarvet Bengtemölla.
Därefter startade försäljning och signering av boken där kön ringlade lång till författarbordet.
Inlagd 200831