Bengtemölla Kvarn

Namnet Bengtemölla nämns redan 1408 i de historiska arkiven. Enligt släktforskare är namnet efter kvinnonamnet Bengta. Då fanns här en så kallad skvaltkvarn men ingen mark. När Skåne blev svenskt låg kvarnen under Svabesholm som kom i kronans ägo i samband med freden med Danmark.

I början av 1700-talet gick kvarnen över i privat ägo. Några år senare påbörjade ett par kapitalstarka personer att uppföra kvarngården så som den till stora delar ser ut i dag. 1761 köpte befallningsmannen Carl Fredrik Aspelin och hans hustru Elsa Löngren Bengtemölla. Köpeskillingen var 4.533 riksdaler. Sedan dess har gården haft flera ägare och ägs nu av Gästgivare Anders Cederberg, Brösarp.

Mangårdsbyggnaden

Två våningars korsvirke var vanligt i städerna men mycket ovanligt på landet. Bengtemölla var en ståtlig byggnad när gården stod klar.
Fortfarande finns mycket av det ursprungliga kvar i byggnaden.

Tavlan över entrén
Tavlan över entrén lät gårdens första ägare sätta upp. Texten är hämtad ur sångboken Andelig Dufworöst av Olof Kolmodin.

Stora salen
Stora salen ligger i husets mitt med kammare på var sida. Pappertapeterna är uppsatta i slutet av 1800-talet och renoverade kring 1920. Tretexskivorna i taket kommer att tagas bort liksom linoleummattan.

Takdekorationerna
Takdekorationerna i kamrarna kan vara från tiden då huset uppfördes.

Entrén
Entrén efter varsam upprustning. Dock går det ej att i dag undvika brandvarnare i taket.

Kvarnen

När gården uppfördes i sitt nuvarande skick kring 1750 byggdes även en hjulkvarn med två par stenar. Omkring 1850-talet moderniserades kvarnen.
I dag finns endast ett stenpar kvar. Kvarnhjulet saknas medan resten av ”maskineriet” finns kvar.
För Bengtemölla Gårds Vänner finns naturligtvis en önskan att bygga ett nytt kvarnhjul och åter sätta kvarnen i drift.

KvarnbyggnadenHur kvarnbyggnaden såg ut före upprustningen på mitten av 1800-talet vet vi ej. Porten har breddats under senare tid med syftet att kunna köra in jordbruksmaskiner. Framför kvarnen ungefär där ställningen står fanns en liten smedja som nu är riven.

Kvarnens
Kvarnens ”maskineri” finns fortfarande kvar med undantag av kvarnhjulet.

Skruv
Denna skruv användes för att lyfta och vända kvarnstenen för hackning.

Smide
Smide av äldre modell. På Bengtemölla finns många detaljer av mycket gammalt datum. Allt kommer att bevaras och användas om det är möjligt.

Upprustningen av gården drivs av passionen att:
Bevara gårdens själ!

Kartan visar Bengtemölla och är ritad 1770. Som framgår var gården fyrlängad. Den östra stallängan revs på 1950-talet. Ett nytt stall hade uppförts redan 1923 en bit bakom den som revs. Byggnaderna framför mangårdsbyggnaderna vet vi ej hur de såg ut och inte heller vad de använts till. Uppmätare och kartritare var Joseph Bolmstedt.
Originalet finns i Riksarkivets samlingar.

Projekt Bengtemölla Kvarn

Att återskapa en levande kvarngård på Österlen.

Projektpresentation Bengtemölla.pdf